Prawo rodzinne

wyrzeźbiona rodzina z drewna obok młotka

Świadczę kompleksową pomoc prawną – obsługując wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wymagającą dziedziną jest prawo rodzinne – dlatego też wszelkie sprawy staram się rozwiązać w stosunkowo krótkim czasie, osiągając możliwie najkorzystniejszy wyrok.

Podejmuję się prowadzenia spraw pozasądowych, jak i w drodze postępowania sądowego, w szczególności spraw:

  • rozwodowych,
  • o separację,
  • o podział majątku wspólnego,
  • o alimenty,
  • dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • o ubezwłasnowolnienie – częściowe lub całkowite,
  • dotyczących ustalenia lub podważenia ojcostwa.

Współpracę z każdym Klientem rozpoczynam od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, dzięki którem mogę zebrać istotne informacje, a następnie proponuję najkorzystniejszą i jednocześnie najkrótszą metodę rozwiązania problemów.

 

Rozwód z pomocą pełnomocnika

Pełnomocnikiem w sprawach rozwodowych może być wyłącznie uprawniony specjalista – np. radca prawny. To on, wykorzystując swoją merytoryczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, zajmie się przygotowaniem odpowiedniej strategii i planu działania, a następnie będzie reprezentował swojego Klienta w toku postępowania rozwodowego.
Dzięki profesjonalnemu pełnomocnikowi możesz liczyć na uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących swoich uprawnień oraz wywalczenie możliwie najkorzystniejszego wyroku.