Mediacje

pary rąk na biurku leżące naprzeciwko siebie

Droga sądowa nie zawsze jest najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu. Niektóre sprawy rodzinne, gospodarcze, cywilne oraz karne można rozwiązać w znacznie krótszym czasie – w drodze mediacji. Głównym celem mediacji jest zawarcie ugody oraz rozwiązanie sporu – w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Jako wykwalifikowany radca prawny, posiadający stosowny certyfikat, prowadzę mediacje sądowe oraz pozasądowe – obsługując Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Nawiązując współpracę z moją Kancelarią, mogą Państwo liczyć na przedstawienie szczegółowego planu mediacji oraz analizy potrzeb i celów.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy mediatora?

To, że mediacje stanowią praktyczną odpowiedź na potrzebę stosunkowo szybkiego i taniego rozwiązania konfliktu, już wiemy. Jednak pozostaje kwestia sytuacji, które powinny skłonić nas do skorzystania z usług mediatora. Tak naprawdę w drodze mediacji można rozwiązać wszystkie rodzaje konfliktów – zarówno te dotyczące prawa rodzinnego, jak i karnego. Przedmiotem mediacji mogą być m.in.:

  • sprawy dotyczące zapłaty,
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy pracownicze,
  • sprawy dotyczące niewywiązania się z warunków zawartej umowy.