Prawo cywilne

młotek sędziowski i waga na biurku

Prawo cywilne jest jedną z moich głównych specjalizacji. W ramach działalności mojej Kancelarii obsługuję sprawy:

  • rodzinne,
  • spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku,
  • własnościowe – zasiedzenie, podział nieruchomości, hipoteka, prawo rzeczowe
  • o eksmisję,
  • dotyczące naruszenia obowiązków wynikających z podpisanej umowy,
  • o zapłatę za bezprawne korzystanie z lokalu,
  • odszkodowawcze,
  • dotyczące praw majątkowych,
  • o ustanowienie służebności,
  • o zachowek.

Obsługuję sprawy cywilne na każdym etapie, w tym na etapie: przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Nawiązując współpracę z moją Kancelarią, mogą Państwo liczyć na udzielenie ustnej porady prawnej, przygotowanie dokumentacji (wniosków, apelacji, pozwów, zażaleń, sprzeciwów oraz odwołań od decyzji), a także reprezentację w toku prowadzonego postępowania sądowego.

 

Kompleksowa pomoc w sprawach spadkowych

Spadek, jaki pozostawiła po sobie zmarła osoba, bardzo często staje się przyczyną rodzinnych konfliktów. Jako wykwalifikowany radca prawny oferuję pomoc w rozwiązywaniu spraw z dziedziny prawa spadkowego – począwszy od sporządzenia lub sprawdzenia wiarygodności testamentu, poprzez prowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, aż po dochodzenie roszczeń wynikających z należnego zachowku.

Z moją pomocą znajdą Państwo optymalne rozwiązanie każdej, nawet najbardziej skomplikowanej, sprawy spadkowej!